Referanser

Her kan du lese hva noen av våre kunder og samarbeidspartnere sier om oss:

"Maskinentreprenørenes Forbund er svært godt fornøyd med Meeting Managements kompetanse, service og tjenester. Meeting Management har bistått oss med Arctic Entrepreneur hvert år siden 2017. Arctic Entrepreneur er anleggsbransjens store årlige møteplass, med over 1800 deltakere, seks seminarer,140 utstillere og to middager med 900 deltakere. Arrangementent går over tre dager i The Qube og ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Vi har valgt Meeting Management som samarbeidspartner også for neste års arrangement og anbefaler dem på det varmeste".

Stabssjef Eva Skaar og kommunikasjonsrådgiver Kari Druglimo-Nygaard,
Maskinentreprenørenes Forbund

Meeting Management har bidratt til at flere av våre turer og konferanser, i både inn og utland, har blitt vellykket. Når vi skal ha et arrangement er Meeting Management ofte vårt første kontaktpunkt. 
De har et stort nettverk i markedet og kjenner godt til hva vi ønsker, noe som avlaster oss med mye ekstra arbeid. De er profesjonelle, tett på og sørger for å følge opp fra begynnelse til slutt, slik at totalopplevelsen blir bra for alle. Når de er med, kan alle slappe av og være «gjest» i eget selskap.

Vi kan helt klart varmt anbefale Meeting Management som arrangør til ditt neste arrangement!

Berit Hjelle Misund, Bid Manager, Devoteam


Når vi i ProsessPilotene skal arrangere interne heldagsmøter eller sosiale eventer er det et naturlig valg å kontakte Anette i Meeting Management. Da får jeg raskt forslag til alternativer som passer for anledningen uansett om det er lokaler til faglige samlinger eller til middager med lek og moro. Vi er alltid fornøyd med de innspillene vi får både til lokaler og til sosiale aktiviteter. Skulle det være noe som må følges opp i etterkant av et arrangement, vet jeg at det alltid blir ivaretatt på best mulig måte.

Aud-Katrin Sugar, Rekrutterings- og opplæringsansvarlig, ProsessPilotene


Når Ergoterapeutene på ulike områder leter etter samarbeidspartnere, er vi på jakt etter de som er små nok til at vi er en betydelig kunde og stor og kompetent nok til å møte våre behov. En slik leverandør er Meeting Management. De bistår oss med stort og smått av hotellbestillinger og arrangementsplanlegging, og tar de utfordringer som kommer på strak arm. De oppleves som vår egen avdeling, bare litt lenger ned i gangen. 

Ergoterapeutene, Norsk Ergoterapeutforbund er fagforbundet for norske ergoterapeuter, og har i overkant av 4000 medlemmer og 10 ansatte- www.ergoterapeutene.org

Karl-Erik Tande Bjerkaas, Organisasjonssjef, Ergoterapeutene


«Den norske jordmorforening har siden 2015 samarbeidet med Meeting Management i forbindelse med Landsmøte, og vi gjør det også nå for 2024. Både samarbeidet ifbm forberedelsene til arrangementet – gjennomføringen – og etterarbeidet har fungert svært godt. Siden vi er en relativt liten organisasjon med flere større arrangement i løpet av et år er det av uvurderlig hjelp å kunne benytte seg av tjenestene Meeting Management tilbyr. I tillegg til dette vil jeg også trekke frem det gode, personlige forholdet vi har fått til de som arbeider i Meeting Management. Vi kan derfor gi Meeting Management den aller beste anbefaling og ser frem til godt samarbeide også videre fremover»

Nina Bjerke Nilsen, daglig leder, Den norske jordmorforening

"Konsulentfirmaet Agenda Kaupang var arrangør for Evalueringskonferansen 2017. Dette er en årlig konferanse med ca. 130 deltakere fra hele landet. Vi knyttet tidlig kontakt med Anette i Meeting Management. De har bistått oss gjennom hele prosessen, både i planlegging, gjennomføring og sluttføring av konferansen i etterkant. De hjalp oss både i valg av lokaler i Oslo, reservasjon av overnatting, etablering av nettside, påmeldinger og fakturering av deltakerne til konferansen. Anette har fulgt oss svært godt opp hele veien, og har gitt oss verdifulle råd underveis. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet, og kan gi våre beste anbefalinger til andre arrangører som ser behov for bistand til lignende arrangementer."

Tom Schjetne, rådgiver i Agenda Kaupang

"Kreativt Forum arrangerer en rekke kurs og konferanser hvert år. Da ønsker vi å bruke de beste lokalene som egner seg til kurs eller konferanser. Meeting Management hjelper meg å finne disse lokalene. De har god oversikt over hva som finnes av egnede lokaler både i Oslo og i de andre store byene. Meeting Management er meget serviceinnstilte og behjelpelige med alt du spør om. Og i tillegg uten kostnad for meg som kunde. Det er ganske unikt. Jeg kan absolutt anbefale å bruke Meeting Management om du er på jakt etter lokaler i Oslo eller andre steder i Norge"

Aksel Sørbye, Fag- og kompetanseansvarlig, Kreativt Forum

"Jeg benytter Meeting Management fordi da vet jeg at jeg får de beste prisene og det beste stedet for mitt arrangement. Det er tidsbesparende og effektivt"

Audi Bengtsson, konferansekoordinator, Arbeidsgiverforeningen SPEKTER


"Lindbak samarbeider med Meeting Management i forbindelse med vårt årlige Brukerforum. Meeting Management er behjelpelig med alt fra hotellbestilling, opprettelse av nettsted, påmelding og  deltagerhåndtering, til selve gjennomføringen av konferansen. Vi ser at det er tidkrevende å arrangere konferanser, og ikke minst det å passe på hver minste detalj. Det er en omfattende jobb å få alle detaljer på plass, og det er derfor gull verdt for oss å samarbeide med Meeting Management som tar seg av dette på en glimrende måte."   

Henning Nybo, kundeansvarlig, Lindbak    


"Meeting Management har bistått med booking av flere av våre konferanser og eventer i Oslo.

De er flinke til å følge opp prosjektene og avtalene, noe som gjør mitt arbeid enklere.

Meeting Management har dyktige folk som gjør en profesjonell jobb, noe som gjør at samarbeidet fungerer utmerket."

Marianne Stern, Prosjektleder Marketing/Event, Unit4


"NKRF har i en årrekke benyttet Meeting Management i forbindelse med innhenting av tilbud fra og kontakt med kurs- og konferansehoteller. Vi har opplevd tjenestene som profesjonelle og tidsbesparende."

Wenche Ruud Solvin, rådgiver, Norges kommunerevisorforbund

"Vi opplever Meeting Management AS som en profesjonell og effektiv formidler av kurs- og konferansesteder, som sparer oss for mye arbeid"

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær, Akademikerforbundet

"Anne-Ki Roy Kristoffersen har vært prosjektleder for Visma Unique ved en rekke større årlige konferanser, helt fra 2005. Vårt største arrangement var i september 2006 hvor vi sammen arrangerte en 3-dagers konferanse i Bergen for 800 deltaker. Det var et krevende arrangement, hvor vi gjennomførte hele 150 foredrag med plenums- og parallelle sesjoner. Det var et omfattende sosialt program, med både underholdning, bevertning og overnatting for samtlige gjester. Evnen til å være en partner både på det strategiske ved et slikt arrangement og samtidig ha et sterkt forhold til alle detaljene er viktig for å lykkes. Når prosjektleder Kristoffersen med team i februar 2015 gikk over til Meeting Management var det etter en anbudskonkurranse gledelig å kunne fortsette arbeidet. De var i 2015 ansvarlig for både påmelding og fakturering til Community Live 2015. De betjener våre kunder på en utmerket måte, og vi føler oss trygg på at kundene våre blir ivaretatt. Meeting Management hadde prosjektansvaret for det totale arrangementet, i tett samarbeid med vår egen Travel & Event Manager i Visma Unique. Vi opplever Meeting Management som kompetente og kundeorienterte, med en sterkt vilje for at vi skal lykkes med våre arrangement".

Bengt Lerpold, Markedssjef i Visma Unique AS


"Thon Hotel Oslo Airport og Thon Congress Gardermoen er et av Norges største konferansehoteller og samarbeider med mange PCO og eventbyråer. Vår erfaring med de ansatte i Meeting Management gjennom mange år er utelukkende positive, og det som vi biter oss godt merke i er deres høye kompetansenivå, evne til å se løsninger og komme med kreative ideer og innspill. De er profesjonelle, svært engasjerte og har hele tiden et godt humør! I tillegg er den personlige oppfølgningen alle ansatte gir uvurderlig, og dette bidrar til kvalitetssikring av leveransen, - til stor nytte for både sluttkunde så vel som oss som konferansesenter/hotell. Vi vil anbefale Meeting Management som konferansepartner på det aller varmeste!"

Grim Garstad, salgssjef Thon Hotel Oslo Airport/Thon Congress Gardermoen


"Meeting Management har vært PCO for flere store konferanser hos oss i Trondheim. De har en veldig dyktig stab og vårt samarbeid har vært upåklagelig."

Liv Marit Maaø, Inhouse Sales Manager, Clarion Hotel & Congress Trondheim


"Meeting Management har vært vår samarbeidspartner ved flere arrangementer og konferanser i Bodø. Vår erfaring med dem har vært utelukkende positive og det gjelder både i forkant, underveis og i etterkant av konferanser/arrangement. Deres arbeid bærer preg av høy kvalitet og kompetanse, de er løsningsorienterte og de har også et glimt i øyet. De har i stor grad bidratt til å sikre vår leveranse som konferansehotell, og vi har bare positive erfaringer med dem. Vi anbefaler Meeting Management på det varmeste".

Ingrid Haabeth, Salgssjef Scandic Havet og Scandic Bodø


"Jeg kan gi Meeting Management de beste anbefalinger i forbindelse med deltagerhåndtering og gjennomføring av arrangement og eventer. Det er enkelt for oss som hotell å samarbeide med byråer som er så strukturerte og profesjonelle som disse. Meeting Management bidrar til å sikre et vellykket arrangement fra A til Å, og er en samarbeidspartner vi setter stor pris på."

Bente Iren Sollien, Sales Manager Conference, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Comfort Hotel Runway"Stella Polaris AS har samarbeidet tett med Meeting Management under deres store arrangement med Visma (600 personer) i Bodø september 2015.Vi hadde ansvaret for utfluktsleveransen, som strakte seg over to dager, med ulike og komplekse utflukter. Vårt samarbeid med Meeting Management har vært tett, preget av gjensidig tillit og løsningsorientert. Alt fungerte i henhold til kjøreplaner, og det var en «fryd» å

arbeide sammen med en aktør på ett så profesjonelt nivå! Vi håper på nye spennende oppdrag for Meeting Management, og samarbeider mer enn gjerne med en så profesjonell og hyggelig leverandør som Meeting Management."

Knut Westvig, daglig leder, Stella Polaris AS

Copyright © All Rights Reserved